قصه باف

Image Post
داستان دلم پرواز می خواهد
هر روز نقاشی‌ها و قصه‌های کوتاهی به قلم کودکان برای قصه باف ارسال می‌شود. ما آن‌ها را با شما عزیزان به اشتراک می‌گذاریم. شما هم می‌توانید قصه‌های خود را برای ما ارسال کنید.

قصه باف: قصه امروز از نیکا هفت ساله

برای این که بروم به کسی کمک کنم از آن بالا پایین را نگاه می‌کنم که کسی اذیت نشود.

اگر کسی را اذیت کند دختر یا پسر بدی است.

دلم می‌خواهد پرواز کنم چون بال دارم.

و بعضی جاها بال نیاز است.

لطفا شکیبا باشید...
خطا

لطفا دیدگاه خود را بنویسید