قصه باف

Image Post
داستان نامه ای به پدر و مادرم
هر روز نقاشی‌ها و قصه‌های کوتاهی به قلم کودکان برای قصه باف ارسال می‌شود. ما آن‌ها را با شما عزیزان به اشتراک می‌گذاریم. شما هم می‌توانید قصه‌های خود را برای ما ارسال کنید.

قصه باف: قصه امروز از ملیکا نه ساله

مادر خوب و پدر عزیزم شما به من لطف کردید.

برای من زحمات زیادی کشیدید.

شما مرا به مدرسه غیر دولتی و کلاس‌های دیگر فرستادید.

من می‌خواهم کارهای شما را جبران کنم.

شما هر چیزی من خواستم خریدید و برای من کم نگذاشتید.

شما به من و برادرم خیلی حساس هستید.

شما مادر مثل یک نگین انگشتر هستید.

و پدر شما مثل یک حلقه هستید.

مادر و پدر عزیزم دوستتان دارم.

برای پدر و مادرم می‌گویم:

یه عاشق عشق پدر و مادر

همیشه باشین پیش ما

لطفا شکیبا باشید...
خطا

لطفا دیدگاه خود را بنویسید