قصه باف

Image Post
داستان دروغ‌های ادامه دار
هر روز نقاشی‌ها و قصه‌های کوتاهی به قلم کودکان برای قصه باف ارسال می‌شود. ما آن‌ها را با شما عزیزان به اشتراک می‌گذاریم. شما هم می‌توانید قصه‌های خود را برای ما ارسال کنید.

قصه باف: قصه امروز از آرمیتا ده ساله

دروغ خیلی بد است. چون یک دروغ را وقتی میزنی پشت سرش مجبوری یک دروغ دیگر را بزنی و همین طور ادامه دارد.

ولی وقتی راست بگی بحث تمام می‌شود. مثلا می‌گیم من ده دقیقه دیگر می‌خوابم.

ولی نیم ساعت در اتاقم بازی می‌کنم. مادرم می‌آید و می‌گوید از نیم ساعت گذشت چرا نخوابیدی؟

من می‌گم داشتم دوباره وسایلم را جمع می‌کردم.

مادرم می‌گوید:‌‌ " دوباره! ؟"‌

من می‌گویم : "چرا که نه"

ولی وقتی می‌گویم داشتم بازی می‌کردم مادرم می‌گوید" چرا گفتی ده دقیقه دیگر می‌خوابی"

گفتم: " می‌خواستم بازی کنم!

لطفا شکیبا باشید...
خطا

لطفا دیدگاه خود را بنویسید