قصه باف

Image Post
گلکاری در سال جدید
هر روز نقاشی‌ها و قصه‌های کوتاهی به قلم کودکان برای قصه باف ارسال می‌شود. ما آن‌ها را با شما عزیزان به اشتراک می‌گذاریم. شما هم می‌توانید قصه‌های خود را برای ما ارسال کنید.

قصه باف: قصه امروز از غزل شش ساله

پدر و مادرم در سال حدید یک تصمیم مهم و جالب گرفتند.

آنها اول حیاط حانه خودمان را گل کاری کردند.

بعد به حیاط خانه بابا بزرگ رفتند و آنجا هم گل های زیادی کاشتند.

چند روز بعد نوبت جیاط خانه مامانی شد. وقتی آنجا را گل کاری کردند من هم به آنها کمک کردم.

پدر و مادرم امسال می‌خواهند به خانه هر کس که حیاط داشته باشد بروند و حیاط را گل کاری کنند.

لطفا شکیبا باشید...
خطا

لطفا دیدگاه خود را بنویسید