قصه باف

Image Post
داستان مریخ و موجودات فضایی
هر روز نقاشی‌ها و قصه‌های کوتاهی به قلم کودکان برای قصه باف ارسال می‌شود. ما آن‌ها را با شما عزیزان به اشتراک می‌گذاریم. شما هم می‌توانید قصه‌های خود را برای ما ارسال کنید.

قصه باف: قصه امروز از فاطمه یاس کریمان هشت ساله

لطفا شکیبا باشید...
خطا

لطفا دیدگاه خود را بنویسید