قصه باف :: آموزشی

با دوست خیالی کودکان چه کنیم؟
داشتن دوست خیالی در کودکان یک روند عادی در رشد آنها محسوب شده و می‌تواند در رشد کودک موثر و مفید باشد. اگر فرزند شما یک همبازی خیالی دارد، مشکلی نیست. او هر زمان که دیگر به معلمی برای یادگیری مهارت‌های مورد نظرش نیاز نداشته باشد، دوستش را به دست فراموشی خواهد سپرد.
روش برخورد با کودک لجباز
پسرم خیلی لجبازاست. هرکاری را می‌گویم نکن بدتر انجام می‌دهد. وقتی دلیلش را می‌پرسم می‌گوید می‌خواهم ترا اذیت کنم. واقعا نمی‌دانم چکار کنم!